Optimale waarde voor elke uitgegeven euro aan zorg

We zijn trots op onze Nederlandse gezondheidszorg. Als land scoren we hoog op het gebied van kwaliteit van zorg.

We behoren wereldwijd tot een van de beste zorgstelsels. Dat heeft ook een nadeel. Het is één van de duurste zorgstelsels en dat vormt een uitdaging. De kosten stijgen namelijk elk jaar en op langere termijn is dat niet houdbaar. Daarom zetten wij ons in om optimale waarde te creëren voor elke euro die we uitgeven aan zorg. Vanuit deze overtuiging hebben wij Carings ontwikkeld.

Value Based Healthcare en Triple Aim

Wat is goede zorg? Een best lastige vraag. Toch weten we ondertussen steeds beter hoe we een goed beeld kunnen krijgen van zorgkwaliteit.

Veel gezondheidsmodellen helpen om inzicht te geven. Triple Aim is zo’n gezondheidsmodel dat vaak wordt gebruikt om inzichten in kwaliteit van zorg te verkrijgen. Als je voor je cliënt de gezondheid en de ervaren zorg verbetert én voor je praktijk de kosten vermindert, dan verbeter je de kwaliteit en waarde van je geleverde zorg. Inmiddels is het Triple Aim-principe geëvolueerd en uitgebreid met een vierde variabele: het verbeteren van het welbevinden van de medewerker. Want een gelukkige medewerker leidt ook tot betere zorg.

In het concept Carings kijken we niet alleen naar de cliënt en de medewerker maar brengen we het hele spectrum van zorg in kaart. Zo krijg je een integraal beeld van kwaliteit van zorg binnen je organisatie. 

Richting geven aan kwaliteit van zorg

Modellen als Value Based Healthcare en Triple Aim zijn ontwikkeld om de waarde van zorg inzichtelijk te maken.

Ondanks dat praktijken en zorgorganisaties graag datagedreven willen werken worstelen ze met de vraag hoe ze deze modellen gericht in de praktijk moeten toepassen. Als marktleider in het meten van kwaliteit in de eerstelijnszorg ervaren we dagelijks het gemis van een compleet en integraal concept om kwaliteit inzichtelijk te maken. Uit deze vraag en behoefte hebben wij Carings voor de eerstelijnszorg ontwikkeld.        

Carings maakt kwaliteit van zorg kwantificeerbaar

Carings levert data die kwaliteit van zorg kwantificeerbaar maakt. Met behulp van de uitkomsten kun je op praktische wijze continue leren, verbeteren en innoveren.

Het geeft je inzichten en handvatten om gericht te werken aan verdere verbetering in je organisatie. Je hoeft met Carings niet langer na te denken hoe je kwaliteit van zorg inzichtelijk maakt, maar over welke kwaliteitsaspecten je bij wilt sturen en verbeteren binnen je praktijk of organisatie.

Ontdek meer over wat Carings is